Қалай пайдалану керек

"Өндіріс" модулі

Қазақстанда өнеркәсіптік өнімді өндіру бойынша ресми деректерді шынайы мәнде қамтиды. Кейбір тауар жайғасымдары ақша түрінде көрсетілуі мүмкін.

Модуль түрлі маркетингті зерттеулер, өзіндік өндірістің көлемін талдау, нарық сыйымдылығын бағалау, ішкі нарықты және сыртқы нарыққа шығу мүмкіндіктерін, өндіріс динамикасын зерттеу үшін арналған.

"Өндіріс" модулінің әрбір жазбасы келесі деректер көрсеткіштерін қамтиды:

  1. Тауар жайғасымдары
  2. Есеп берілетін айға (таңдалған кезеңге) өндіріс көлемі
  3. Өткен ай ішіндегі өндіріс көлемі
  4. Өткен жылдың бір айы ішіндегі өндіріс көлемі
  5. Есеп берілетін айдың өткен айға қатысты өсу қарқыны, %-да
  6. Есеп берілетін айдың өткен жылдың сәйкес айына қатысты өсу қарқыны, %-да

Мысалы:

Продукция

Отчетный месяц

Предыдущий месяц

Месяц прошлого года

Отчетный месяц к предыдущему месяцу

Отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года

лигнит (уголь бурый), тыс. тонн

213

201

284

106%

75%

Нефть, включая конденсат газовый, тыс.тонн

6598

6746

6507

97.8%

101.4%

конденсат газовый, тыс. тонн

1060

1037

805

102.2%

131.7%

газ природный (естественный) в газообразном состоянии, млн.куб.м

1659

1732

1380

95.8%

120.2%

Өнеркәсіптік өнімді жіктеу және кезеңділік көрсеткіштері бойынша іздеу және сұрыптауды сұратуға болады.

Мысалға, қажет кезеңге қызықтыратын бөлім/топ/класс/түр/түрше/түршедегі жайғасымды таңдап таңдалған ай ішінде өнім көлемін көрнекі түрде көріп, өткен ай, өткен жылдың сәйкес айы ішіндегі өнім көлемімен салыстыруға, өткен айға, өткен жылдың сәйкес айына қатысты өсу қарқынын%-да көруге болады. Қызызқтыратын нысан жайлы толықтай мәлімет аласыз.

"Өндіріс" деректер қоры ай сайын жаңартылады.

Пайдалану бойынша барлық сұрақтар бойынша Анықтамаға жүгініңіз. KazData мамандары деректермен тағы қалай пайдалануға болатынын айтып береді.

Әр ай сайын біз Қазақстандағы өнеркәсіптік өнім көлемдері жайлы талдаушы есеп беруді дайындаймыз. (Есеп беру үлгісі) Есеп беру жіберіліміне жазылып Қазақстан нарығындағы барлық өзгерістерден хабардар болыңыз.

Қазақстандағы өндіріс бойынша деректер әрқашан қол астында

Жазылу

Клиенттерді жедел іздеп тап. Уақытыңды үнемде.

Ақпарат бар lamp әрекет етудің кезі келді!